OFERTA PRODUKTÓW - PREFABRYKATY DLA BUDOWNICTWA

ściana oporowa
T do 5m
L 2,4m
elementy elewacji prefabrykowane
zbiorniki z pokrywą najazdową dużych pojemności
V 50-200m3
zbiornik żelbetowy
V=3, 2-17, 8 m3
S Z A M B A
konstrukcie
wsporcze
sal widowiskowych
element konstrukcji dachowej
pomost
wagi
najazdowej
płyty nakrywcze
kanałów
płyty trybun stadionów
płyty
stropowe WPS
/90 ÷ 150 cm/
belki
nadprożowe
L 19
zbiorniki
schody
prefabrykowane
proste
ściany osłonowe
budynków
wielokondygnacyjnych
płyty drogowe
3 x 1,5 x 0,18 m
prefabrykowane
elementy ogrodzeń
wg uzgodnienia
studzienka wodomierzowa
szczelne zbiorniki żelbetowe
panele murów
oporowych
wiaduktów
słupy i rygle wykonywane
na zamówienie
obciążnik
dźwigów
wieżowych
nietypowe elementy
dla budownictwa
kręgi betonowe
φ 800/600
φ 1000/600
φ 1200/500
kręgi żelbetowe
φ 1200/1000
φ 1400/1000
φ 2000/1000
prefabrykowane
żłoby
koryta

budbet.com.pl  |  budbet.pl  |  gnojowica.pl  |  studniawodomierzowa.pl  |  studzienka.budbet.pl

Copyright © BITIS